You are here

Balázs Déri

 
 

 • PROFESSOR
  Head of the Department of Latin, 
  Eötvös Loránd University
 • Academic Title: PhD (1999)
 • Email: deri.balazs@btk.elte.hu
 • Phone: +36 1 411-6500, ext. 5390
 • List of Publications: MTMT
 • CV (official)
 • CV (informal)
 
 • Classical Philology (Christian Poetry, esp. Prudentius)
 • Medieval Latin Philology (Lexicography, the Bible in Medieval Latin Literature, St Gerard bishop of Csanád)
 • Musicology and Liturgy (Gregorian Chant, Oriental [Coptic, Syriac], Byzantine [Serbian], Jewish Liturgical Music and Liturgy)
 • Catalan Literature (R. Llull, A. March, Modern Catalan Literature)
 • Religion in the context of medieval and modern culture
 
 • “The Coptic Psalmos: Text and Architext, or, Composing in an Oral Music High Culture.” In: Haggh, Barbara / Lacoste, Debra (eds.) 2013. Papers Read at the 15th Meeting of the IMS Study Group Cantus Planus Dobogókő/Hungary, 2009. Aug. 23-29. Ottawa: The Institute of Mediaeval Music (Wissenschaftliche Abhandlungen. Musicological Studies 100), 165-195.
 • Déri Balázs (ed.) Convivium: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2012. november 6–7-én tartott vallástudományi konferencia előadásai [Convivium: Papers Read at a Conference on the Study of Religion at Eötvös Loránd University, 6–7 November 2012]. Budapest: ELTE BTK Vallástudományi Központ [Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Centre for the Study of Religion] (HAGION Könyvek [HAGION Books] 2) 2013. 316 p.
 • Déri, Balázs / Dezső, Csaba / Földváry, Miklós István / Komoróczy, Szonja Ráhel / Szombathy, Zoltán / Varga, Benjámin / Vér, Ádám (eds.) Conversio: az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2011. szeptember 22—23-án tartott vallástudományi konferencia előadásai [Conversio: Papers Read at a Conference on the Study of Religion at Eötvös Loránd University, 22–23 September 2011]. Budapest: ELTE BTK Vallástudományi Központ [Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Centre for the Study of Religion] (HAGION Könyvek [HAGION Books] 1) 2013. 591 p.
 • “Prudentius’ Weg in den Kanon.” In: Kelemen, Pál / Kulcsár Szabó, Ernő / Tamás, Ábel (eds.) 2011. Kulturtechnik Philologie. Zur Theorie des Umgangs mit Texten. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter (Bibliothek der klassischen Altertumswissenschaften, Neue Folge, 2. Reihe, Bd. 131), 453-468.
 • “Három liturgikus tétel Szent István Intelmeiben [Three Liturgical Pieces in the Admonitions of St Stephen of Hungary].” Irodalomtörténeti Közlemények 114 (2010), 3-16.
 • “Patrisztikus himnuszok – középkori himnuszok : A dekontextualizálás és a rekontextualizálás útjai a latin liturgiában [Patristic Hymns – Medieval Hymns: Ways of Decontextualisation and Decontextualisation in the Latin Liturgy].” Ókor. Folyóirat az antik kultúráról 9 (2010), 56-63.
 • Missale Strigoniense 1484: id est Missale secundum chorum almae ecclesiae Strigoniensis, impressum Nurenbergae apud Anthonium Koburger, anno Domini MCCCCLXXXIIII (RMK III 7). Ed., introd. Blasius Déri. Budapest: Argumentum Kiadó (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum XVI [XVII]; Monumenta Ritualia Hungarica I), 2009. LXVIII (Introduction), 659 (Text), 71 (Indices) p.
 • “Egy Jeromos-idézet Szent Gellértnél – és a bogumilok [A Citation of Jerome at St Gerard – and the Bogumils].” Antik Tanulmányok – Studia Antiqua 52 (2008), 67-82.
 • “«Oh Llull! Oh March!»: La recepció de la literatura catalana medieval a Hongria.” In: Trenc, Eliseu / Fidora, Alexandre (eds.) 2007. 2n Colloqui europeu d’estudis catalans, vol. 1: La recepció de la literatura catalana medieval a Europa. Péronnas: Éditions de la Tour Gile, 77-95.
 • A részek és az egész: Prudentius Cathemerinon című himnuszciklusának szerkezete [The Parts and the Whole : The Structure of the Hymn-Cycle Cathemerinon of Prudentius]. Budapest: Akadémiai Kiadó – Argumentum Kiadó (Apollo könyvtár 22), 2001. 228 p.
 • Földváry, Miklós István / Déri, Balázs / Tóth, Gergely (eds.), Kincses, Katalin Mária (ed.). Bél Mátyás, Sopron vármegye leírása — Descriptio Comitatus Semproniensis. Sopron: Soproni Levéltár (Sopron Város Történeti Forrásai C/2.), 2001. 349 p.
 • Újszövetségi görög nyelvkönyv [New Testament Greek, text-book] (with Hanula, Gergely). Budapest, Argumentum Kiadó, 2000, 2nd ed. 2008. 239 p.
 • “A kopt ortodox Pascha szentírási olvasmányai [The Pericopes of the Coptic Orthodox Holy Week and Easter].” Magyar Egyházzene 6 (1998), 163-180.
 • “Symphonia, carmen and their synonyms.” In: Eggebrecht, Hans Heinrich (ed.) 1997. International symposium “Organ of classical antiquity: the Aquincum organ A.D. 228”: report on the Colloquium of the Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences, September 1st-4th, 1994 in Budapest. Kleinblittersdorf: Musikwissenschaftliche Verlags-Gesellschaft mbH, 15-23.
 • “II. Rákóczi Ferenc Meditationes in forma soliloquiorum super Scripturam Sacram. ” Ed. Balázs Déri. 1997. In: Déri, Balázs / Kovács, Ilona / Tüskés, Gábor: II. Rákóczi Ferenc Meditációi. Budapest: Balassi Kiadó (Archivum Rákóczianum, III. osztály: Írók V). 11-521.
 • “Die Teile und das Ganze: die Struktur von Ales diei nuntius (Prudentius, Cathemerinon 1).” In: Dobszay, László / Papp, Ágnes / Sebő, Ferenc (eds). 1992. International Musical Society Study Group Cantus planus: Papers Read at the Fourth Meeting Pécs, Hungary 3-8 September 1990. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Institut for Musicology, 469-484.
 • “Zu den Tropen des Introitus ’In medio ecclesiae’: Die Introitus-Tropen im Kontext der Messe und des Offiziums.” In: Dobszay, László / Halász, Péter / Mezei, János / Prószéky, Gábor (eds.). 1990. International Musicological Society Study Group Cantus planus: Papers Read at the Third Meeting Tihany, Hungary 19-24 September 1988. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Institut for Musicology, 341-353.
 • “Ongres d’Ongria la Menor.” In: Peláez, Manuel J. (ed.) 1991. Estudios de literatura, pensamiento, historia política y cultura en la edad media europea : homenaje a Jordi Rubió i Balaguer y Francesc Martorell i Trabal en la oportunidad histórica del centenario de su nacimiento. Malaga: Universidad de Málaga, 229-234.
 • “’ ... Et pigmenta multa habebant.’ Megjegyzések P. mester forrásainak néhány kérdéséhez [’... Et pigmenta multa habebant.’ Notes on the Sources of the Gesta Humgarorum of P. magister].” Magyar Könyvszemle 105 (1989), 223-236.
 • Entries in Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. A Magyarországi Középkori Latinság Szótára. (Boronkai, Iván et alii eds.) I-V. Budapest: Argumentum Kiadó, 1989-1999. I, 46-53. 148-159. 334-345. II, 7-21. III, 128-196. IV, 14-27. 74-119. V, 449-456.
 • ’Marmorinus, Rex Agarenorum’: Eine Bemerkung zu einem mittelalterlichen liturgischen Drama über den Heiligen Nikolaus.” Studia Musicologica 30 (1988), 303-307.
 • “Az ókori Kelet. Oriens antiquus”, “Vallástörténet – Historia religionum. ” In: Ritoók, Zsigmond (chief ed.). 1986. A magyar ókortudomány bibliográfiája 1951-1975: Bibliographia Studiorum Antiquorum in Hungaria MCMLI-MCMLXXV. Budapest: Akadémiai Kiadó, 71-225. 641-663.
 
 
Membership in Academic and Professional Organisations,
Editorial Board Memberships 
 • 2014–: Editor-in-chief of AΓION: A Journal of Religious Studies (Eötvös Loránd University, Budapest, Faculty of Humanities, Centre for the Study of Religion)
 • 2014–: Editor-in-chief of the series AΓION könyvek (Eötvös Loránd University, Budapest, Faculty of Humanities, Centre for the Study of Religion)
 • 2011–: Member of the editorial board of the series Antiqua et Orientalia (Eötvös Loránd University, Budapest, Faculty of Humanities, Institute of Classical and Ancient Near Eastern Studies)
 • 2009–: Co-editor of the series Filológia (Ráció Kiadó, Budapest)
 • 2009–: Co-editor of the series Classica & Theoria (Ráció Kiadó, Budapest)
 • c. 2007–: Member of the editorial board of the series Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum, editor-in-chief of the subseries Monumenta Ritualia Hungarica (Hungarian Academy of Sciences)
 • c. 2004–: Member of the editorial board of the journal Antik Tanulmányok – Studia Antiqua (Hungarian Academy of Sciences)
 • 2000–: Editor-in-chief of the series Subsidia Biblica Graeca et Latina (Argumentum Kiadó, Budapest)
 • 1997–: Co-editor of the series Katalán Könyvtár (Biblioteca Catalana) (Íbisz/L’Harmattan, Budapest)
 • 1993–: Member of the Hungarian Musicological Society (Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság)
 • 1993–: Editor-in-chief of the Hungarian quarterly Magyar Egyházzene (Hungarian Sacred Music)
 • 1992–: Member of the Hungarian Church Music Society (Magyar Egyházzenei Társaság)
 • c. 1990–: Member of the Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC)
 • 1988–: Member of the International Musicological Society Study Group Cantus planus
 • c. 1972–: Member of the Hungarian Society for the Study of the Ancient World (Ókortudományi Társaság)